Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Shotgun
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Modified, Standard, Standard Manual
Files
Details
Event (preliminary completed) starts Nov. 30, 2019, 9 a.m.
Minimum 46 rounds. Region: Sweden
Max 45 competitors allowed, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Nov. 12, 2019, 10 a.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on Nov. 23, 2019, 1 p.m., and closes Nov. 29, 2019, 3 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Swish till 123 441 78 04 Klubbmedlem 50kr Extern 100kr Märk betalningen "KM NAMN" Du blir approved efter godkänd betalning. Alla samlas kl 09:00 för byggnation av stationer. Första skott när allt är färdigbyggt. Tävlingen hålls i en grusgrop, 0.5km norr om Sannakroa Motell och Restaurang.