Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Aug. 29, 2020, 1 p.m. and ends Aug. 30, 2020, 6 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 144 competitors in main-match, currently 145 registered (145 approved, 0 pending) and 108 on waiting list.
Max 40 competitors in pre-match, currently 31 registered (31 approved, 0 pending) and 6 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list
Squadding opens for approved competitors on April 20, 2020, 11 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

*OBS! Ni måste skicka bild på Swish betalningen som svar på något av mailen ifrån MD* Tävlingen består som vanligt av tre starter. Lördag EM, Söndag FM och EM. Info syns i den squad du du väljer. Pris: 400kr lunch ingår INTE. Märk betalning med startnummer samt namn! Betalning sker till Swish: 1230981068 betala endast när du är pending, ingen startavgift återbetalas. *OBS! Ni måste skicka bild på Swish betalningen som svar på något av mailen ifrån MD* *OBS! Om PCC är godkänt vid tillfället. kommer vi självklart tillåta det!* PM skjuts lördag FM