Registration is closed
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Rifle
Level II
Region:
Norway
Divisions
Semi-Auto Open, Semi-Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard, Manual Action Standard 10, Manual Action Lever Release
Files
Details
Event (completed) starts Dec. 28, 2019, 11:30 a.m. and ends Dec. 28, 2019, 4 p.m.
Minimum 84 rounds. Region: Norway
Max 20 competitors in main-match, currently 15 registered (15 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 8 competitors in pre-match, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Ved manglende betaling endres status fra Pending til Declined, slik at plassen frigjøres til andre. Skyttere på Waiting list skal ikke betale match fee før de er blitt tilbudt plass, og status er endret til Pending. Ved aksept av tilbudt plass, skal matchfee betales samme dag. Ved manglende betaling mister man plassen og status settes til Declined. Skyttere tilbys/godkjennes i påmeldingsorden. Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt påmeldingsavgift. Har man ikke VIPPS, send mail ved påmelding og meld at en betaler kontant på stevnedagen, en blir da Approved - samme regler for match-fee som over. Parkering på NEDERSTE parkeringsplass.