Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event info
Starts Dec. 28, 2019, 11:30 a.m. (CET) and ends Dec. 28, 2019, 4 p.m.

Minimum 59 rounds. Region: Norway

Max 20 competitors in main-match, currently 16 registered (9 approved, 7 pending) and 0 on waiting list
Max 8 competitors in pre-match, currently 5 registered (5 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval , and will close Dec. 23, 2019, 5 a.m. (CST)

Squadding is open for approved competitors

Result and scores only shown to organizers. Match is active and visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Ved manglende betaling endres status fra Pending til Declined, slik at plassen frigjøres til andre. Skyttere på Waiting list skal ikke betale match fee før de er blitt tilbudt plass, og status er endret til Pending. Ved aksept av tilbudt plass, skal matchfee betales samme dag. Ved manglende betaling mister man plassen og status settes til Declined. Skyttere tilbys/godkjennes i påmeldingsorden. Avmelding må registreres innen 4 dager før matchdato for å få refundert match-fee. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt påmeldingsavgift. Har man ikke VIPPS, send mail ved påmelding og meld at en betaler kontant på stevnedagen, en blir da Approved - samme regler for match-fee som over. Parkering på NEDERSTE parkeringsplass.