Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Steel
Tier-1 (Local)
Region:
Sweden
Divisions
Iron Sights, Open, Iron Sight Revolver, F45, Pistol Caliber Carbine, Rimfire Long Gun
Files
Details
Event (active) starts Aug. 16, 2020, 9 a.m. and ends Aug. 16, 2020, 5 p.m.
Minimum 120 rounds. Region: Sweden
Max 80 competitors in main-match, currently 82 registered (44 approved, 38 pending) and 0 on waiting list.
Max 40 competitors in pre-match, currently 25 registered (23 approved, 2 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors pending and require manual approval , and will close Aug. 9, 2020, 4 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Aug. 1, 2020, 6 a.m., and closes Aug. 10, 2020, 4 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Skyddsglasögon måste användas hela tiden av alla på hela skjutområdet. Ingen ammunition med stålmantel är tillåten, t.ex m39b, inte ens i en Glock. Det kommer finnas enklare servering på skjutbanan. Sista betalningsdag är 9 Augusti och återbetalning av startavgift vid förhinder fram till 9 Augusti.