Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open
Files
June 27, 2020, 9 a.m.
Event (completed) starts June 27, 2020, 9 a.m. and ends July 5, 2020, 5 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 48 competitors allowed, currently 23 registered (23 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration will open May 15, 2020, 8 p.m. (Europe/Stockholm)
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Om du har några symptom på Covid-19, stanna hemma.

Intern tournament för S:t Eskils Skyttar och IPSC Smedjan.

Tournamenten består av tre matcher (handgun, rifle, shotgun) som kommer att skjutas olika dagar. Endast Grand Tournament Open erkänns som division, vilket innebär att alla får vara med och leka. Vi kommer att använda en annorlunda poängräkning; skyttens resultat i Combined i det tre matcherna kommer användas vid summeringen.

Du måste anmäla dig till varje match separat.

Component matches
# Match Starts Rule Status Competitors
1 Eskilstuna Invitational GT Rifle June 27, 2020 IPSC Rifle completed 35/48
2 Eskilstuna Invitational GT Shotgun June 28, 2020 IPSC Shotgun completed 29/48
3 Eskilstuna Invitational GT Handgun July 4, 2020 IPSC Handgun completed 72/72