Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Fältskjutning (SPSF)
Arranged by
Sandvikens PSK (SPSK)
Club
Region:
Sweden
Classes
C, X & 1, 2, 3, D 1, D 2, D 3, VY, VÄ
Files
Nov. 19, 2022, 9 a.m.
Event (completed) starts Nov. 19, 2022, 9 a.m. and ends Nov. 19, 2022, 4 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 48 competitors allowed, currently 39 registered (39 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Nov. 13, 2022, 10 a.m., and closes Nov. 19, 2022, 10:30 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

Hej Kamrater!
X= Vapengrupp Grov.
Nu är det dags att börja skjuta på lördagar igen.
Vi kommer att lägga banor för både vapengrupp C & GROV (A&R)
Det är inlagt nu så att vill man skjuta 2 starter så anmäler man själv 2 starter.
Dvs. du anmäler dig igen, men byter vapengrupp och eventuellt klass (om du anmäler dig i VY eller VÄ)
Dom första 5 patrullerna är dedikerade för vapengrupp C, detta kan ändras av skjutledaren OM den patrullen inte fylls upp av C-skyttar.
Anmälan är som vanligt 30:- och skall vara skjutledningen tillhanda innan någon start får ske.