Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level II
Region:
Denmark
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Dec. 19, 2020, 8 a.m. and ends Dec. 19, 2020, 6 p.m.
Minimum 92 rounds. Region: Denmark
Max 40 competitors allowed, currently 43 registered (40 approved, 3 pending) and 0 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list, waiting are set to pending when reg-fee paid , and will close Dec. 5, 2020, 4:50 p.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on Nov. 23, 2020, 11 a.m., and closes Dec. 5, 2020, 4:50 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Pga. CoWi 19, er deltagerantallet sat til max. 40 personer. Der vil være en venteliste tilgængelig til brug i tilfælde af eventuelle "No Shows". Personer på ventelisten, som møder op på dagen, skal kontakte Mark W. ved ankomst for nærmer info. Mødetid kl 08.00. Squad 1 bane 13a, squad 2 bane 16, squad 3 bane 15 og squad4 bane 14. Konceptet er byg - skyd - ryd op. Alle hjælper med at bygge og rydde op ellers holder konceptet ikke. Deadline for betaling er 1 uge efter din status er pending, betales ikke mistes slot, næste på venteliste tildeles slot. Matchen er for A-licens skytter. Framelding kun til Match organiseres via SSI. Framelding senere end d. 5. december 2020 refunderes match fee ikke. Framelding tidligere end d.5/12 refunderes Match fee dog minus evt Paypal gebyr