Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Shotgun
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Modified, Standard, Standard Manual
Files
Details
Event (completed) starts May 23, 2020, 9 a.m.
Minimum 83 rounds. Region: Sweden
Max 40 competitors allowed, currently 35 registered (35 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Startavgift 250kr betalas till swish nr 123 116 92 26 vid pending, märk betalningen med ditt namn.
Tävlingen följer SDSSF:s riktlinjer angående Covid-19. Denna tävling är KM i Open för JPK skyttar (öppen för externa skyttar).