Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Bergen sportskytterklubb (BSK)
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
April 22, 2021, 10 a.m.
Event (completed) starts April 22, 2021, 5 p.m. and ends April 23, 2021, 9 p.m.
Minimum 116 rounds. Region: Norway
Max 32 competitors in main-match, currently 18 registered (18 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 9 competitors in pre-match, currently 7 registered (7 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open March 25, 2021, 10 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on March 25, 2021, 10 a.m., and closes April 21, 2021, 3 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Betaling 300kr på vipps# 574924 MERK BETALING MED STEVNENAVN. Deltakere settes til approved etter hvert som betaling registreres. Rigging onsdag kl 16.00. PM straks det er ferdig rigget. Skal du skyte PM så må du være med og rigge opp på onsdag og rydde etter stevnet på fredag. Gjeldende smittevernregner skal følges: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen Gjør oppmerksom på at stevnet kan bli avlyst eller flyttet på kort varsel pga smitteverntiltak. BSK har forbud mot bruk av coatede kuler i anlegget.