Premium event

This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI

Level III
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Nov. 6, 2021, 8 a.m.
Event (completed) starts Nov. 6, 2021, 8 a.m. and ends Nov. 7, 2021, 7 p.m. (Europe/Oslo)
Max 216 competitors in main-match, currently 168 registered (168 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 101 competitors in pre-match, currently 93 registered (93 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Sept. 1, 2021, 8 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

L3 Match i hulene på St Hanshaugen og Tåsen Terassen.
Matchen har status som Østlandsmesterskap IPSC Handgun 2021.
Smittevernregler i henhold til myndighetenes råd på dette tidspunktet. Vi regner med å kunne ha større squader. Muligheter til å skyte hele matchen på en dag for de som ønsker dette.
Matchavgift NOK 1.000 kr.
Matchavgift betales til Vipps nr 21159 (OKTS) etter at du er satt i Pending.
Merk betalingen med OIO 2021 og ditt påmeldingsnummer på SSI (skytternummer)
Deretter vil dere bli oppdatert til Approved så snart vi har verifisert de enkelte betalingene.