Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Nov. 6, 2021, 10 a.m. and ends Nov. 6, 2021, 9 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 30 competitors in main-match, currently 2 registered (2 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 10 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Oct. 29, 2021, 5:10 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on Oct. 29, 2021, 5:10 p.m., and closes Nov. 6, 2021, 6 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

ALLE møter kl. 10 for felles rigging ! Parkering på parkeringsplass, KUN ROer kan parkere oppe ved banen. Avmelding må innen 4 dager før matchdato for å få refundert. Avmelding senere enn 4 dager resulterer i at skytter mister plassen og ikke får refundert innbetalt avgift. Skyttere på venteliste blir Approved og må betale snarest for registrering før match. Har man ikke VIPPS send mail og meld at en betaler kontant på stevnedagen. Har du match til gode må du gi beskjed om at du ønsker benytte dette på samme måte som ved kontant betaling. Samme regler for match-fee som over.
Kun skyttere som skyter for BEP i 2021 kan bli klubbmester. Classic klubbmesterskap er allerede avholdt og en kan ikke bli klubbmester her !