Registration Opens In:
Premium event

This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI

IPSC Shotgun
Arranged by
S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Modified, Standard, Standard Manual
Files
Aug. 29, 2021, 1 a.m.
Event (completed) starts Aug. 29, 2021, 8 a.m. and ends Aug. 29, 2021, 4 p.m.
Minimum 77 rounds. Region: Sweden
Max 60 competitors allowed, currently 15 registered (15 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open July 28, 2021, 11 a.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Results only shown to organizers but scores shown to anyone.
Information visibility is restricted, searchable but details/names only competitors.
Component match in: Eskilstuna Invitational Tournament,
Rated: March 25, 2023
Detailed information

Vi bygger, skjuter och river matchen tillsammans. Samling 08.00 för bygge, med ambition att börja skjuta kl 09.00. Vi bryter för medhavd lunch ~12.
Medgående ROs och skyttarna återställer själva stationerna. ROs har företräde tills vi har tillräckligt många. Anmälningsavgift 100 kr, swishas till 1233265071, ange EIT Shotgun och ditt namn. Betala inte förrän du är pending.