Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
June 18, 2022, 2 a.m.
Event (completed) starts June 18, 2022, 9 a.m. and ends June 18, 2022, 6 p.m.
Minimum 105 rounds. Region: Sweden
Max 96 competitors allowed, currently 36 registered (30 approved, 6 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open May 1, 2022, 1 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Värmlandscup 2022, Pistol,
Detailed information

BETALA ENDAST VID PENDING.

Välj om ni vill skjuta lördag FM eller EM.
Ingen prisutdelning eller matservering. Kiosk och möjlighet till att grilla kommer finnas.

Kostnad 200 SEK, Juniorer skjuter gratis.

Banan ligger i Hagfors, N 60° 0.126′, E 13° 39.128′

Anmälningsavgiften betalas till Swish: 123 549 8654
Betala först när ni fått status Pending. Märk betalningen med Värmlandscup 3 och startnummer.
För er som inte har Swish så finns det möjlighet att betala via Bankgiro: 5710-6684