stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Sweden
Gräsmossen lat: 64.793760 lng: 20.566130
Sept. 7, 2022, 9 a.m.
Event (completed) starts Sept. 7, 2022, 9 a.m. and ends Sept. 11, 2022, 11 p.m. (CET)
Max 65 competitors in main-match, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 4 competitors in pre-match, currently 16 registered (16 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Aug. 1, 2022, 8 p.m., and closes Sept. 9, 2022, 7:10 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

BESK har äran att få arrangera Sveriges första SM i PCC.

Men det gör att vi även arrangerar en L2 handgun tävling för alla som tänker jobba under Bulletstorm II men som inte skjuter PCC.

ANMÄL ER INTE UTAN ATT HA KONTROLLERAT MED TÄVLINGSLEDNINGEN FÖRST.KOM IHÅG ATT FÖRTIDSRÖSTA FÖR DIN RÖST ÄR VIKTIG
https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/fortidsrosta.html