Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Nov. 19, 2022, 1 a.m.
Event (completed) starts Nov. 19, 2022, 8 a.m.
Minimum 110 rounds. Region: Sweden
Max 65 competitors in main-match, currently 65 registered (65 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 19 competitors in pre-match, currently 19 registered (19 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors on Oct. 3, 2022, 1 p.m., and closes Nov. 11, 2022, 9 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

5 möjliga starttider. 3 på lördag & 2 på söndag. Se info för respektive squad.
Ingen återbetalning av anmälningsavgifter, fritt att sälja vidare platsen till någon på waiting list.

Enklare kiosk kommer att finnas.

Mask rekommenderas.
I skjuthallen kan det efter några stationer bli rätt rökigt av ihållande skytte. Vi som jobbar på matchen rekommenderar därför användning av någon form av andningsskydd. Vanlig dammfiltermask P3 funkar utmärkt.

Observera. Resande norrifrån råds att använda avfart 223, Nolby då gamla E4 (Kustvägen/Svartviksvägen) är under ombyggnad mellan E4 avfart 225 - Tunavägen, Nolby.