Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Jan. 21, 2023, 8 a.m.
Event (completed) starts Jan. 21, 2023, 8 a.m. and ends Jan. 22, 2023, 6 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 52 competitors in main-match, currently 55 registered (55 approved, 0 pending) and 9 on waiting list.
Max 20 competitors in pre-match, currently 25 registered (25 approved, 0 pending) and 1 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Dec. 17, 2022, 9 a.m., and closes Jan. 16, 2023, 9 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

4 möjliga starttider. 2 på lördag & 2 på söndag. Se info för respektive squad.
Ingen återbetalning av anmälningsavgifter, fritt att sälja vidare platsen till någon på waiting list.

Enklare kiosk kommer att finnas.

Önskemål om gemensam squadning för samåkningsgrupper behöver vara inne 13/12 kl17:00 för att kunna hanteras. Endast betalda skyttar beaktas. Vi gör ett försök att lösa önskemål men garanterar inget.