Registration Opens In:
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Västsvenska Dynamiker (VSD)
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
June 10, 2023, 2 a.m.
Event (active) starts June 10, 2023, 9 a.m. and ends Sept. 17, 2023, 6:30 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Sweden
Max 100 competitors allowed, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open May 26, 2023, 6 a.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Västsvenska Cupen 2023,
Detailed information

Västsvenska Cupen 2023 är en IPSC Cup arrangerad av föreningar i västra Sverige.
Medlemmar i arrangerande föreningar har förtur till två veckor innan matchstart.
Juniorer tillhörande arrangerande föreningar skjuter gratis.
Matchfee betalas först efter att du är satt i status pending/avvaktande.

Betalning av startavgift, 300kr, sker till Swish 1234664975

PCC kommer att kunna skjutas, men i en annan match än den för HG. Endast en start/match.

Tävlingen kommer genomföras lördag/söndag med skjutpass Förmidag/Eftermidag Första start kl9 andra start Kl 13 ni väljer detta när ni squaddar er.