Registration Opens In:
Click here to register
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
IPSC Handgun
Level III
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Revolver, Classic
Details
Event info
Starts Oct. 21, 2017, 8 a.m. (BST) and ends Oct. 22, 2017, 3 p.m.

Minimum 80 rounds. Region: Norway

Max 120 competitors in main-match, currently 98 registered (78 approved, 20 pending) and 0 on waiting list
Max 40 competitors in pre-match, currently 36 registered (36 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration
Registration will open July 15, 2017, 3 a.m. (CDT)

Squadding is open for approved competitors and closes Oct. 15, 2017, 3 a.m.

Result and scores only shown to organizers. Match is completed and visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Det skytes 3 skift lørdag og 2 skift søndag. Det er mulig å registrere seg flere ganger slik at man kan skyte alle klassene. Velg registration fee med riktig klasse og velg squad i forskjellig skift om du vil skyte flere klasser. Du bestemmer selv når du vil skyte hver klasse. 8 stager. Kr 100 per klasse. Premieutdeling ca kl 16 på søndag. Sivilpistolklasse 1 = open, 2 = Standard, 3 = Production, 4 = Revolver, 5 = Classic Prematch: Det vil skytes prematch helgen før, 14/10 og 15/10. For langveisfarende RO vil det bli prematch på fredag 20/10. Regelverk kan lastes ned her: http://www.nfps.no/download/sivilpistolregelverk.pdf Betalingsfrist: 15. oktober kl 10:00. Ingen refundering av påmeldingsavgift etter 21. september uten legeattest.