Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Revolver, Classic
Files
Details
Event info
Starts Sept. 17, 2017, 3 p.m. (CEST) and ends Sept. 17, 2017, 6 p.m.

Minimum 92 rounds. Region: Norway

Max 24 competitors in main-match, currently 23 registered (23 approved, 0 pending) and 0 on waiting list
Max 6 competitors in pre-match, currently 4 registered (4 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration
Registration will open Aug. 27, 2017, 8:30 a.m. (CDT)

Squadding is open for approved competitors

Results and scores are shown to anyone. Match is completed and visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Stevnet avholdes på Vangdalsåsen skytebanar i Kvam i forbindelse med sikkerhetskurs for klubbens medlemmer, og er et åpent stevne. Kjører man fra Bergen via Norheimsund mot Tørvikbygd, ta av til høyre ved Bergsvatnet og følg Heradstveitvegen oppover. Etter 1,5 km ta av til høyre og følg grusvei (dette er første vei mot høyre etter at man kjører inn på Heradstveitvegen - veikrysset vil bli forsøkt merket med IPSC skive). Ved ankomst skyteanlegget er pistolbanen første skytebane til høyre. Registrering kl 14:30 på skytebanen. Påmelding til pre-match er kun tilgjengelig for godkjente ROer.