Registration is closed
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Shotgun
Arranged by
Växjö PK
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Modified, Standard, Standard Manual
Files
Details
Event (completed) starts Aug. 25, 2019, 10 a.m. and ends Aug. 25, 2019, 5 p.m.
Minimum 96 rounds. Region: Sweden
Max 70 competitors in main-match, currently 63 registered (63 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 16 registered (16 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors on Aug. 5, 2019, 1 p.m., and closes Aug. 18, 2019, 1 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Component match in: Svenska Cupen Hagel 2019,
Detailed information

Startavgiften, 500 Skr, betalas när man fått status pending. Swish 070-6231727 alt Handelsbanken konto 6879 - 116303131 IBAN SE12 6000 0000 0001 1630 3131. BIC HANDSESS. Avg ska vara betald senast 1 v efter man fått status pending. Lunch beställs i shopen och betalas i samband med startavgiften. OBS! Ne pågående tvist med markägaren gör att vi är bundna till de 5 skjutplatser pistolklubben har samt att vi ej har tillgång till köket. Vi löser det med vardera 2 stn på bana A o B, totalt 7 stn, samt ett större tält för lunchservering. Hoppas på förståelse..