Registration Opens In:
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Lycksele Dynamiska Skyttar (LyckseleDS)
Level II
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
May 11, 2019, 3 a.m.
Event (completed) starts May 11, 2019, 10 a.m. and ends May 11, 2019, 4 p.m.
Minimum 107 rounds. Region: Sweden
Max 40 competitors allowed, currently 64 registered (64 approved, 0 pending) and 7 on waiting list.
Registration will open March 29, 2019, noon (CDT)
Squadding opens for approved competitors on March 29, 2019, noon, and closes May 3, 2019, 11:10 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Medföljande RO's dvs. Ingen pre-match.
150:- i startavgift betalas när du är pending 1236095053, du blir approved efter betalningen kommit in till Lycksele Dynamiska Skyttar. Ingen startavgift betalas tillbaka om du avanmäler dig när det är mindre än 7 dagar kvar till tävlingen. Ingen försäljning av startplatser. Har du inte betalat två veckor före matchen går din plats till nästa på waiting.
Ingen mat eller fikaförsäljning.
om det är fler än 40 som vill tävla kan det ev. släppas in fler, angränsande klubbar har förtur till detta.
Ingen prisutdelning då scoring görs efter tävlingen.
Vägbeskrivning: kör mot motorstadion/deponianläggningen följ sedan ipsctavlorna