Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Team ONYX (Team ONYX)
Level I
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts June 6, 2019, 8:30 a.m. and ends June 6, 2019, 4 p.m.
Minimum 111 rounds. Region: Sweden
Max 48 competitors allowed, currently 45 registered (45 approved, 0 pending) and 4 on waiting list.
Registration will open May 14, 2019, 2 p.m. (CDT)
Squadding is open for approved competitors and closes May 27, 2019, 4:59 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Samling senast kl 08:30 för bygge. Första skott ca kl:10:00. Kostnad 50 kr om man kommer senast 08:30 Vill man inte hjälpa till att bygga så betalar man 200 kr. helt ok. dvs, kommer man 08:31 eller senare krävs det en betalning på 200 kr för att vara med. Betalas med swish till 070-3955511. ingen återbetalning. Betla först när du blivit pending. 4 Squader. Ghostsquad RO:ar övriga skyttar. Ta med något att äta. Man hinner ej åka och handla under matchen.