Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Hokksund Pistolklubb (HPI)
Level III
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Sept. 11, 2021, 8 a.m. and ends Sept. 12, 2021, 8 p.m.
Minimum 0 rounds. Region: Norway
Max 208 competitors in main-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 80 competitors in pre-match, currently 0 registered (0 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding is open for approved competitors.
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Hokksund Pistolklubb ved Dynamisk gruppen ser seg dessverre nødt til å utsette Holtefjell Open til 2021. Dette er for oss en meget tung og uønsket beslutning å ta. Bakgrunnen for avgjørelsen er den usikkerheten som hersker rundt Covid-19 og tiltak som er/kan bli innført av myndighetene vedrørende smittespredning. For oss blir risikoen for å gjennomføre uakseptabelt høy da det ikke virker som om smittefaren vil være over i løpet av høsten, kombinert med at hoveddelen av matchkomiteen ikke har arrangert et Level 3 IPSC stevne før. Når vi først skal gjøre det ønsker vi at stevnet skal bli så bra som overhodet mulig. Dette får vi dessverre ikke til i år under gjeldende situasjon. Vi håper på forståelse fra både skyttere og sponsorer og ønsker alle hjertelig velkommen til Holtefjell Open i 2021