Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Unsanctioned
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
Details
Event (completed) starts Jan. 18, 2020, 9 a.m. and ends Jan. 19, 2020, 5 p.m.
Minimum 68 rounds. Region: Sweden
Max 80 competitors in main-match, currently 75 registered (75 approved, 0 pending) and 8 on waiting list.
Max 12 competitors in pre-match, currently 7 registered (7 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Dec. 6, 2019, 1 p.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on Jan. 1, 2020, noon.
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Välkomna till corax-store.se för en härlig träning i värmen, En träning med 3 stationer som håller lvl2 standard. Träningen består av 3 stationer (long, medium short). squad1 skjuter lördag FM (09.00-12.00), squad2 skjuter lördag EM (13.00-16), squad3 skjuter söndag FM (09.00-12.00) och squad4 skjuter söndag EM (13.00-16.00). Pris: 250kr för träning med 3 stationer, swishas till 123 098 10 68 när du är pending, märk betalningen med namn och startnummer (skicka bild på swishen till mailen på SSI). Träningsavgift återbetalas ej. PS, 9mm gevär är tillåtet på den här träningen Adress till skjutbanan är Björksgatan 6c Eskilstuna. Anmälan till PM enbart efter överenskommelse.