Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Unsanctioned
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
Details
Event info
Starts Feb. 15, 2020, 9 a.m. (CET) and ends Feb. 16, 2020, 4 p.m.

Minimum 68 rounds. Region: Sweden

Max 80 competitors in main-match, currently 80 registered (64 approved, 16 pending) and 15 on waiting list
Max 12 competitors in pre-match, currently 7 registered (7 approved, 0 pending) and 0 on waiting list

Registration
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list

Squadding opens for approved competitors on Feb. 1, 2020, noon

Result and scores only shown to organizers. Match is active and visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Välkomna till corax-store.se för en härlig träning i värmen, En träning med 3 stationer som håller lvl2 standard. Träningen består av 3 stationer (long, medium short). squad1 skjuter lördag FM (09.00-12.00), squad2 skjuter lördag EM (13.00-16), squad3 skjuter söndag FM (09.00-12.00) och squad4 skjuter söndag EM (13.00-16.00). Pris: 250kr för träning med 3 stationer, swishas till 123 098 10 68 när du är pending, märk betalningen med namn och startnummer. Träningsavgift återbetalas ej. PS, 9mm gevär är tillåtet på den här träningen Adress till skjutbanan är Björksgatan 6c Eskilstuna. Anmälan till PM enbart efter överenskommelse.