Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Unsanctioned
Region:
Sweden
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic, Pistol Caliber Carbine
Files
Details
Event (active) starts Oct. 24, 2020, 9 a.m. and ends Oct. 25, 2020, 4 p.m.
Minimum 68 rounds. Region: Sweden
Max 80 competitors in main-match, currently 82 registered (82 approved, 0 pending) and 29 on waiting list.
Max 12 competitors in pre-match, currently 8 registered (8 approved, 0 pending) and 2 on waiting list.
Registration is open from reg-date, new competitors on waiting list
Squadding opens for approved competitors on March 1, 2020, 5 a.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Hej! På grund av det rådande läget gällande COVID-19 har matchorganisationen beslutat att skjuta upp ”Träning” till ett senare tillfälle. Sprid gärna detta till bekanta som är anmälda, så alla får informationen. Även dom som inte tittar sin Mail dagligen. Träning kommer flyttas fram till oktober, exakt datum kommer vid senare tillfälle. Det är sjävklart fritt fram att sälja sin plats om datumet inte skulle passa. Vi hoppas ni har förståelse för detta beslut även om det är ett tråkigt beslut. /Matchorg