Registration Opens In:
Click here to register
Premium event
This is a Premium event, making life easy for the competitor and staff and supports the operation of SSI
Steel
Tier-1 (Local)
Region:
Norway
Divisions
Production, Single Stack, IPSC Production Optics, Open, Revolver Iron Sights, Rimfire Open, IPSC Standard, PCC, Rimfire Long Gun Open
Files
June 20, 2020, 2 a.m.
Event (completed) starts June 20, 2020, 9 a.m. and ends June 21, 2020, 2 p.m.
Minimum 150 rounds. Region: Norway
Max 91 competitors in main-match, currently 36 registered (36 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 25 competitors in pre-match, currently 14 registered (14 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open June 3, 2020, 1 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on June 3, 2020, 1 p.m., and closes June 19, 2020, 4 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Det er alles plikt å følge smitteverntiltakene. Derfor 6 squadder med max 7 deltagere, Og tilstrekkelig tid i mellom scedules slik at det ikke er mere en 50 personer på banen til enhver tid. Merk: Ikke kiosk eller toalett. Alle divisjoner kan skyter på lørdag. Kun rimfirevåpen og PCC på søndag. Det er desverrre ingen refund av startfee pga kort tid til stevnestart. Søndagens påmelding er nå stengt grunnet lav deltagerinteresse. Stay tuned for updates.