stages competitors patrols staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Fältskjutning (SPSF)
Arranged by
Sandvikens PSK (SPSK)
Club
Region:
Sweden
Classes
B, C, X & 1, 2, 3, D 1, D 2, D 3, VY, VÄ
Files
Nov. 26, 2022, 9 a.m.
Event (completed) starts Nov. 26, 2022, 9 a.m. and ends Nov. 26, 2022, 4 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 48 competitors allowed, currently 38 registered (38 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors Nov. 20, 2022, 10 a.m., and closes Nov. 26, 2022, 10:30 a.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

Hej Kamrater!
X= Vapengrupp Grov.
Nu är det dags att börja skjuta på lördagar igen.
Vi kommer att lägga banor för både vapengrupp C & GROV (A&R)
Det är inlagt nu så att vill man skjuta 2 starter så anmäler man själv 2 starter.
Dvs. du anmäler dig igen, men byter vapengrupp och eventuellt klass (om du anmäler dig i VY eller VÄ)
Dom första 5 patrullerna är dedikerade för vapengrupp C, detta kan ändras av skjutledaren OM den patrullen inte fylls upp av C-skyttar.
Anmälan är som vanligt 30:- och skall vara skjutledningen tillhanda innan någon start får ske.