stages competitors squads staff results statistics live
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Level II
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Sweden
lat: 59.367570 lng: 16.614530
July 18, 2020, 9 a.m.
Event (completed) starts July 18, 2020, 9 a.m. and ends July 19, 2020, 6 p.m. (Europe/Stockholm)
Max 100 competitors in main-match, currently 100 registered (100 approved, 0 pending) and 45 on waiting list.
Max 10 competitors in pre-match, currently 11 registered (11 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration is closed
Squadding opens for approved competitors July 5, 2020, 6 p.m., and closes July 17, 2020, 6 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
SSI-rated: June 21, 2023
Detailed information

Tävlingen genomförs 18-19 juli 2020 med start 09.00 och slut senast 18.00 varje dag på Hugelsta skyttecentrum i Eskilstuna. Tävlingen består av 6-stationer och är prioriterad för nybörjare. På grund av Covid 19 genomförs tävlingen med hjälp av medgående RO och skyttarna återställer själva stationerna vid behov (patchning).

Squad 1-10, skjuter 18 juli samt squad 11-20 skjuter 19 juli, se squadding för mer information om tider då vi kommer använda ett rullande schema. Det kommer vara ca 5 skyttar per squad. Pre-match skjuts fredag 17 juli. Kostnad för matchen är 500kr, per start. När ni har blivit pending (avvaktande) sker betalning via Swish till 123 162 9484. märk betalningen med “Einhärjars Resa” samt “namn” och “startnummer”. OBS! Skicka bild på swishen som som svar på MD:s Mail