Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Bergen sportskytterklubb (BSK)
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (active) starts Feb. 6, 2021, 2 p.m. and ends Feb. 7, 2021, 4 p.m.
Minimum 116 rounds. Region: Norway
Max 32 competitors in main-match, currently 31 registered (21 approved, 10 pending) and 0 on waiting list.
Max 10 competitors in pre-match, currently 12 registered (12 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Jan. 2, 2021, 5 a.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on Jan. 2, 2021, 5 a.m., and closes Jan. 17, 2021, 4:30 p.m..
Result and scores only shown to organizers.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Betaling 300kr på vipps# 574924 Deltakere settes til approved etter hvert som betaling registreres. Rigging Fredag kl 16.00. PM Lørdag kl 09:00 Skal du skyte PM så må du være med og rigge opp på fredag og rydde etter stevne på Søndag. Mainmatch lørdag eller søndag skytes først tre stager, så ombygging før de tre siste stagene. Rekkefølgen er oppgitt i info på hver squad. Gjeldende smittevernregler skal følges. https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen