Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Bergen sportskytterklubb (BSK)
Level II
Region:
Norway
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts Feb. 25, 2021, 5 p.m. and ends Feb. 26, 2021, 9 p.m.
Minimum 116 rounds. Region: Norway
Max 32 competitors in main-match, currently 28 registered (28 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 10 competitors in pre-match, currently 11 registered (11 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open Feb. 6, 2021, 5 a.m. (CST)
Squadding opens for approved competitors on Feb. 6, 2021, 5 a.m., and closes Feb. 22, 2021, 4:30 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Betaling 300kr på vipps# 574924 Deltakere settes til approved etter hvert som betaling registreres. Rigging onsdag kl 16.00. PM straks det er ferdig rigget. Skal du skyte PM så må du være med og rigge opp på onsdag og rydde etter stevne på fredag. Mainmatch torsdag eller fredag skytes først tre stager, så ombygging før de tre siste stagene. Rekkefølgen er oppgitt i info på hver squad. Gjeldende smittevernregler skal følges. https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen