Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

IPSC Handgun
Arranged by
Mikkelin Ampujat ry (MA ry)
Level II
Region:
Finland
Divisions
Open, Standard, Production, Production Optics, Revolver, Classic
Files
Details
Event (completed) starts May 20, 2018, 9 a.m. and ends May 20, 2018, 6 p.m.
Minimum 142 rounds. Region: Finland
Max 80 competitors in main-match, currently 72 registered (72 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 30 competitors in pre-match, currently 27 registered (27 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open April 15, 2018, 1 a.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on April 15, 2018, 1 a.m., and closes May 14, 2018, 3:59 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is public, searchable and details/names for all.
Detailed information

Esikilpailu 19.05.2018
Pääkilpailu 20.05.2018
Ilmoittautumisaika: 15.4.2018-15.5.2018
Ilmoittautumisosoite: Shoot 'n Score It:n kautta

Ampumarata: Kyrönpellon ampumarata
Staget: 7
Minimi laukausmäärä: n. 142+pf
Maksimi osallistujamäärä: 80+henkilöstö
MD: Ari Liikanen
RM: Kristian Poikonen
Osallistumismaksu: 50€
Joukkuemaksu: 20€
Protestimaksu 30€
Yksilömaksujen takaraja 14.5.2018, jonka jälkeen maksamattomat poistetaan osallistujista. Maksutiedot www-sivuilla.

Lopullinen squad-jako toimitetaan kilpailijoille sähköpostilla ja lukitaan SSI:hin 16.5.2018.