Registration Opens In:
Click here to register
Upgrade to Premium

Upgrade and support SSI and get lots of features for you and the competitors

Steel
Unsanctioned
Region:
Sweden
Divisions
Iron Sights, Open, Optic Revolver, Iron Sight Revolver, Pistol Caliber Carbine, Rimfire Long Gun Open
Files
Details
Event (completed) starts June 28, 2020, 9:30 a.m. and ends June 28, 2020, 6 p.m.
Minimum 90 rounds. Region: Sweden
Max 96 competitors in main-match, currently 81 registered (81 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Max 20 competitors in pre-match, currently 15 registered (15 approved, 0 pending) and 0 on waiting list.
Registration will open June 7, 2020, 1 p.m. (CDT)
Squadding opens for approved competitors on June 6, 2020, 5 p.m., and closes June 24, 2020, 5 p.m..
Results and scores are shown to anyone.
Information visibility is restricted, searchable but details/names only competitors.
Detailed information

400:- / Start, 6st Squader FM start 09:30, 6st Squader EM start 13:00, 1 avgift/start. 5 dagar efter pending skall betalning vara gjord. Ingen återbetalning av anmälningsavgift. Vid förhinder kontakta nästa på waitinglist för försäljning. 39/B eller 39/övning ej tillåten på tävlingen. Det finns 12 platser till prematch för externa tävlande kontakta MD innan anmälan till PM. Swishnummer för anmälan: 123 141 05 13. Betala INTE anmälningsavgiften innan du är "pending"(avvaktande).