ONYX Light 2

ONYX LIGHT 2. 6 stationer Level 1 alla hjälper till och bygger och skjuter sedan Förtur för TEAM ONYX medlemmar tom 21 maj. Samling senast kl 08:30 för bygge. Första skott ca kl:10:00 Betalning senast 24 timmar efter man blivit pending till 0703955511

Registration closed

Starts June 6, 2019, 8:30 a.m. (CEST) and ends June 6, 2019, 4 p.m. add to Calendar

Max 48 competitors in main-match

Registration will open May 14, 2019, 2 p.m. (CDT) add to Calendar

Squadding is open for approved competitors and closes May 27, 2019, 4:59 p.m.
Match is completed and results and scores are shown to anyone

Arranged by: Team ONYX (Team ONYX)