ONYX Light 3

ONYX LIGHT 3. 6 stationer Level 1 alla hjälper till och bygger och skjuter sedan Förtur för TEAM ONYX medlemmar tom 1 juli. Samling senast kl 08:30 för bygge. Första skott ca kl:10:00 Betalning senast 24 timmar efter man blivit pending till 0703955511

Registration closed

Starts July 21, 2019, 8:30 a.m. (CEST) and ends July 21, 2019, 4 p.m. add to Calendar

Max 48 competitors in main-match

Registration will open June 26, 2019, 2 p.m. (CDT) add to Calendar

Squadding is open for approved competitors
Match is completed and results and scores are shown to anyone

Arranged by: Team ONYX (Team ONYX)